“Medtem ko skuša večina filmov in drugih vsebin za mlade krčevito zagrabiti njihovo menda omejeno pozornost s hitrim tempom dogajanja in nenehno akcijo, je Ne pozabi dihati osvežujoče nasprotje, ki junaku dovoli, da intr“Medtem ko skuša večina filmov in drugih vsebin za mlade krčevito zagrabiti njihovo menda omejeno pozornost s hitrim tempom dogajanja in nenehno akcijo, je Ne pozabi dihati osvežujoče nasprotje, ki junaku dovoli, da introspektivno zre v svetlobo, kako prodira skozi pomladanski list, kar daje publiki možnost, da poskusi začutiti moralne in čustvene vrtince, ki razganjajo junaka.” Igor Harb – Vikend

Leave a Reply